Kuantum Düşünce Tekniği
''Kuantum Düşünce'' üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vahim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Kuantum düşünce tekniği, yüksek nitelikli bir düşünme biçimidir. Günlük hayatta insanlar kuruntu, vesvese, kalıplaşmış korku düşünceleri üretirler. Kuantum ise geleceğe yönelik olmasını istediklerimiz hakkında hayaller, sesler ve duygularla yapılan bir odaklı düşünme biçimidir. Kuantum Düşünce Tekniği uygulama seansları alan kişi; yaşadığı olaylar ile kendi düşünce kalıpları arasındaki değişmez paralel bağı fark eder. Şu anda yaşamakta olduğu her şeyin geçmişte yarattığı inanç kalıp
Kuantum Eğitimi İzmir
Kuantum düşünce tekniği bir hatırlama eylemidir. Kendi yaratıcılığımızı, iç potansiyelimizi ve evrenin kaynaklarını harekete geçirme eylemidir. Kısaca düşünce gücümüzün, imgeleme gücümüzün farkına vararak mutluluğu seçme sanatıdır. Deneyimlerimizi oluşturan bireysel ve evrensel zekânın ortaklaşa çalışma mekanizmasının yeniden keşfidir. Maddenin enerjiye, düşüncenin gerçeğe dönüştüğü bir alana bakmak heyecan verici bir duygudur. Atomaltı dünyanın fotonları sizin emirlerinizi bekliyor. Bolluk, heyecan, aşk ve sevgi dolu bir yaşam için düşünmeyi yeniden öğrenmek keyifli bir serüven. Çok katlı ve çok boyutlu insan bilincinin tam kapasite kullanımında ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağını yavaş yavaş görüyoruz artık. Kuantum Düşünce Tekniği basit bir "düşün ve elde et!" esasına dayanmaz. Bununla birlikte ve daha çok Evrensel ilkelerle uyumlanmanın yollarını da sunar bize.
Kuantum Düşünce Tekniği Nedir?
Kuantum Düşünce Tekniği, bireyin daha iyiye, daha güzele ulaşmasının önünde bulunan en büyük engelin zihinlerdeki sınırlar, geçmiş deneyimlerden gelen karmaşalar ve evrene gönderdiğimiz hatalı mesajlar olduğu noktasından hareketle, iç dünyamızı düzenleyerek dışarıyı değiştirmek amacıyla hareket ediyor. Özü, Kuantum Fiziğinin temellerine dayanıyor ve bu alanda geçerli olan mevcut yasaları zihinsel dünyaya uygulamak şeklinde tanımlanıyor."Kuantum Düşünce Tekniği özet olarak insanın düşüncelerinde, üretkenlik noktasında, yaşamını değiştirebileceği düşünsel bir alan içerisinde hareket etmek demektir. Kendi üretkenliğimizi, iç potansiyelimizi ve evrenin mevcut kaynaklarını harekete geçirme ve bir hatırlama eylemidir." EĞİTİM İÇERİĞİ • Kuantum Düşünce Tekniği nedir? •
Kuantum Eğitimi
Kuantum Koç’luk sistemi Kuantum Mekaniğine ve Felsefesine dayandığı için yaşanılan anı yani danışanın içinde bulunduğu durumu, geçmiş- ve gelecek şeklinde değil de bir bütün olarak ele alır. Kişinin şu anki durumunu oluşturan geçmiş inanç kalıpları değişmediği takdirde geleceği geçmişine benzer döngüler içerisinde devam etme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünür. Bu nedenle danışanın olumsuz inanç sistemlerini saptar ve bunları çok çeşitli yöntemlerle hedefe odaklı inanç sistemleri şekline dönüştürür. Bunu yaparken Psikiyatristlerin uyguladığı psikanaliz yöntemlerine başvurmaz. Çünkü Kuantum Koç’u için inancın ne zaman ve ne şekilde oluştuğunun önemi yoktur, Onun için önemli olan olumsuz inanç sisteminin var olup olmadığı ve bu inançların neler olduğudur. Kuantum Koç’u durumu saptar saptamaz kişiyi geçmişt
Antalya Kuantum Eğitimi
En basit tanımıyla bir hatırlama eylemidir. Kişisel yaratıcılığımızı, iç potansiyelimizi ve evrenin mevcut kaynaklarını harekete geçirme eylemidir. Özetle, düşünce gücümüzün, imgeleme gücümüzün farkına varma yoluyla mutluluğu tercih etme sanatıdır. Deneyimlerimizi meydana getiren bireysel ve evrensel zekânın ortaklaşa çalışma mekanizmasının tekrar keşfedilmesidir. Kuantum Nasıl Uygulanır? Birçok teknik aracılığıyla; 3. göze odaklanma, imgeleme, meditasyon, çapalama, dil kalıpları, kuantum drama tekniği, evrensel yasalara uyumlanma süreci,yüksek benliğimizle bağlantı kurma, sezgilerimizi güçlendirme yolları, hastalıkların kişiye özgü psikolojik sebeplerini ortaya çıkartma vb. için kullanılmaktadır Biraz daha detaya inecek olursak Kuantum Düşünce Tekniği