İzmir Kuantum

Kuantum Düşünce Tekniği
''Kuantum Düşünce'' üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vahim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Kuantum düşünce tekniği, yüksek nitelikli bir düşünme biçimidir. Günlük hayatta insanlar kuruntu, vesvese, kalıplaşmış korku düşünceleri üretirler. Kuantum ise geleceğe yönelik olmasını istediklerimiz
Kuantum Eğitimi İzmir
Kuantum düşünce tekniği bir hatırlama eylemidir. Kendi yaratıcılığımızı, iç potansiyelimizi ve evrenin kaynaklarını harekete geçirme eylemidir. Kısaca düşünce gücümüzün, imgeleme gücümüzün farkına vararak mutluluğu seçme sanatıdır. Deneyimlerimizi oluşturan bireysel ve evrensel zekânın ortaklaşa çalışma mekanizmasının yeniden keşfidir. Maddenin enerjiye, düşüncenin gerçeğe dönüştüğü bir alana bakmak heyecan verici bir duygudur. Atomaltı dünyanın fotonları sizin emirlerinizi bekliyor. Bolluk, heyecan, aşk ve sevgi dolu bir yaşam için düşünmey
Kuantum Düşünce Tekniği Nedir?
Kuantum Düşünce Tekniği, bireyin daha iyiye, daha güzele ulaşmasının önünde bulunan en büyük engelin zihinlerdeki sınırlar, geçmiş deneyimlerden gelen karmaşalar ve evrene gönderdiğimiz hatalı mesajlar olduğu noktasından hareketle, iç dünyamızı düzenleyerek dışarıyı değiştirmek amacıyla hareket ediyor. Özü, Kuantum Fiziğinin temellerine dayanıyor ve bu alanda geçerli olan mevcut yasaları zihinsel dünyaya uygulamak şeklinde tanımlanıyor."Kuantum Düşünce Tekniği özet olarak insanın düşüncelerinde, üretkenlik noktasında, yaşamını
Kuantum Eğitimi
Kuantum Koç’luk sistemi Kuantum Mekaniğine ve Felsefesine dayandığı için yaşanılan anı yani danışanın içinde bulunduğu durumu, geçmiş- ve gelecek şeklinde değil de bir bütün olarak ele alır. Kişinin şu anki durumunu oluşturan geçmiş inanç kalıpları değişmediği takdirde geleceği geçmişine benzer döngüler içerisinde devam etme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünür. Bu nedenle danışanın olumsuz inanç sistemlerini saptar ve bunları çok çeşitli yöntemlerle hedefe odaklı inanç sistemleri şekline dönüştürür. Bunu yaparken Psikiyatristlerin uygul
Antalya Kuantum Eğitimi
En basit tanımıyla bir hatırlama eylemidir. Kişisel yaratıcılığımızı, iç potansiyelimizi ve evrenin mevcut kaynaklarını harekete geçirme eylemidir. Özetle, düşünce gücümüzün, imgeleme gücümüzün farkına varma yoluyla mutluluğu tercih etme sanatıdır. Deneyimlerimizi meydana getiren bireysel ve evrensel zekânın ortaklaşa çalışma mekanizmasının tekrar keşfedilmesidir. Kuantum Nasıl Uygulanır? Birçok teknik aracılığıyla; 3. göze odaklanma, imgeleme, meditasyon, çapalama, dil kalıpları
Kuantum Koçluk
"Kuantum Koçluk Programı", kuantum mekaniğine ve felsefesine dayalı olarak kişinin içinde bulunduğu durumu geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde bir bütün halinde ele alır. Kuantum Felsefesi, kişinin mevcut durumunu oluşturan kütleleşmiş bilinçaltı kayıtlarının değişmemesi durumunda, gelecekte yaşayacağı deneyimlerinin, geçmişine benzer döngüler içerisinde devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu görüşündedir. Bu sebeple Kuantum Koçu'nun hedefi, danışanın olumsuz bilinçaltı kayıtlarını tespit etmek ve bu kayıtları Kuantum değişim-dönüşüm yönteml
Kuantum Koçu
Kuantum koçunun temel görevi öğrenciyi amaçları doğrultusunda doğru yönlendirmelerle kuantumun o muhteşem dünyasında ilerletmektir. Kuantum koçları için öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurma ve başarılı bir eğitim verme anlamında gerçekleştirilecek ilk görüşme oldukça önemlidir. Başvuran kişinin ihtiyaçları, ruhsal durumu, beklentilerini göz önünde bulundurularak uygun yönledirmeler yapılır. Kuantum koçu, öğrencinin o anki durumu ele alır. Kişinin şu anki durumunu oluşturan geçmiş inanç kalıpları değişmediği takdirde geleceği geçmişine ben
Kuantum Yaşam Koçluğu
“Kuantum Yaşam Koçluğu” isimli eğitim, motivasyon ve eğlence içerikli interaktif sunumumuz, NLP teknikleri ile destekli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. “Kuantum Yaşam Koçluğu”; Eğlenerek öğrenmeyi ve motive etmeyi amaçladığından, katılımcıların her dakikasından ayrı bir keyif alarak izlediği ve kimi zaman da katıldığı etkileşimli bir sanatsal gösteriye dönüşmektedir. Kuantum Yaşam Koçluğu isimli sunumumuzun içerisinde değinilen konuların bazıları aşağıd
Yayılan Etki Yasası
Yedinci yasa, titreşimlerinizin başkalarını, başkalarının titreşimlerinin sizi nasıl etkilediğini açıklar. Hayat bir enerji değişimidir ve her yerde ve her zaman bu hareket vardır. Bu devamlı biriktirme süreci hepimizin hayatında titreşimsel ve duygusal akıntılar yaratır. Bu sürecin nasıl işlediğini gösteren bazı kuantum fiziği olguları vardır. İlk olgu, aşama karmaşası olarak adlandırılır. Doğal dünyada, parçacıklar birleşir ve ayrılırlar, ama iki tanesi bir araya gelip sonra birbirlerinden ayrılırlarken diğerinden parçalar koparırlar. Bu,
Doğru Hareket Yasası
Doğru Hareket Yasası ve Çekim Yasası birbirleriyle yakından ilişkilidirler. Her ikisi de enerjinin değiş tokuşu için çalışır, ama bazı güç küçük farklılıklar vardır. Çekim Yasası daha çok kendinize nasıl davrandığınızla uğraşır. Oysa bu bölümde keşfedeceğiniz ilkeler yalnızca bu düşünceyi kapsamaz, başkalarının davranışlarına kadar uzanır. Bu ilgi çekici bir ikilem olabilir, çünkü bir çok insan yanlışlıkla ikisini de etkin olarak kullanamayacağı düşüncesine kapılır. Kendilerine iyi davranmaları için bencil olmaları, diğerlerine iyi davranmal
Çelişki Yasası
Teslimiyet:Saf Arzu kuralının gerekliliklerinden biridir ama aynı zamanda dördüncü Evrensel Yasa'nın çevresinde döndüğü enerji eksenidir. Bu ilke acele ve ihtiyaç halinin en önemli motivasyonunuz olmasına izin verdiğinizde olanları net bir şekilde açıklar. Başarı arzusu doğal ve sağlıklı bir çabadır ama enerji 'doğasını belirleyen onu neden istediğimizle ilgili duygularımızdır. Güven kolaylıkla* akan bir titreşimdir ve sonuç getirir. Ümitsizlik sonuçları donduran çatlak ve telaşlı titreşimler yayar. Konu başarının peşinde olmaksa ko
Uyum Yasası
Bellin teorisi, kuantum fiziğinde, bir parçanın hareketinin ondan çok uzaktaki ayrı bir parçayı nasıl etkileyeceğini kanıtlar. Bu durum kişisel düzeyde de geçerlidir, çünkü her şeyin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir evrende yaşıyoruz. Enerji, her an, her yerde, içimizde ve etrafımızda titreşip durur, bizi hem birbirimizle, hem de evrenin sürekli akan enerjisi ve olaylarla bağlantı içinde tutar. Uyum içinde olduğumuzda, sonsuz bir şükrana ve dünyanın her yerinde aktif olan berekete doğru hareket ederiz. Uyumun dışında kaldığımızdaysa, bu c
Saf Arzu Yasası
Her türlü dürtünün ve arzunun altında onu aramanızın gerçek nedeni yatar. Siz bunun ne olduğunun farkında olmasanız bile, enerjinin doğasına bağlı olarak arzu ettiğiniz sonuca ulaşmanıza ya da yolu kapamanıza neden olacaktır. Kendinizi üçüncü Evrensel yasanın etkili gücüyle düzenleyebilmeniz için niyetiniz çıkara yönelik olmamalı, korkuya ya da umutsuzluğa dayanmamalı, saf olmalıdır. Başka bir deyişle, motivasyonunuz samimi, sağlıklı, hem kendiniz hem de başkaları için iyi sonuçlar doğuracak motivasyonlar olmalıdır. Bu ve bundan sonraki kura
Çekim Yasası
Başarının ilk yasası yarattığınız şeyle, ikinci kural Çekim Yasası ise çekimle ilgilidir. Bu iki güç birlikte kaderiniz üzerindeki en büyük etkiye sahiptirler. İlki bilincinizin, ikincisi ise enerjinizin gücüyle ilgilidir. Bugün dünyada işle ilgili enerjinin bir çok örneği bulunur. Şaşırtıcı şekilde etkili ama henüz keşfedilmemiş güçlerin çok gerçek ve tahmin edilebilir getirileri vardır. Örneğin eğer cep telefonunuzda çok özel bir numarayı tuşlayıp, sonra konuşma düğmesine basarsanız, bu sinyal bir uydu aracılığıyla binlerce kilometre öteye
Oluşum Yasası
Zihninizin mekaniği size ilginç olanaklar sunar. Yalnızca karmaşık problemleri çözme ve yeni bilgiler öğrenme kapasitesi değil, aynı zamanda mantığı aşan ve fiziksel yaradılışın alanına doğru hareket eden yetenekten bahsediyoruz. Başarının ilk yasası olan Oluşum Yasası, şeylerin nasıl var olduğunu gösterir. Kuantum fiziğinde, bilinç gerçeği yaratır, bu kural aynı şekilde kişisel dünyanıza da uygulanır. Modern bilim bilinç-yaratılış gerçeği ile ilgili pek çok teoriyi araştırmaktadır. Bunlardan biri, evrenin nasıl var olduğunu kozmolojik olara
Başarının Yedi Evrensel Yasası
Mucizevi bir dünyada yaşıyorsunuz. Gerçekte etrafınızda mükemmel şeyler oluyor ve siz de bu mükemmelliği tüm yaptıklarınız ve elde etmek istedikleriniz için kullanabilirsiniz! Eğer şimdiye kadar arzularınızın elde edilemez olduğunu düşündüyseniz, bilin ki bir güç ve enerji dünyası rüyalarınızı gerçekleştirmek için size yardım etmeyi bekliyor. Aslında büyücülük gibi algılanan bu durum enerji dünyasının işleme sistemi, gizem gibi görünenler ise gerçekte bilimsel örneklerin ortaya koyduğu sonuçlardır. Bilinçlilik ve enerji sürekli bir hareket hali
İzmir Kuantum Eğitimi
Kuantum Eğitimi (Kuantum Giriş Eğitimi) Kuantum giriş eğitimi size düşünce kalıplarınızın, ,imgelemenin  gücünü, gerçek potansiyelinizin farkına varmanın, başarı ve mutluluğu seçme konusunda genel kabul görmüş tekniklerini sunar. Kişisel mükemmelliğe ulaşmanın önündeki en büyük engelin geçmiş deneyimlerimizden gelen karmaşalar, zihinsel sınırlar, bilinçli ya da bilinçsiz olarak dış dünyaya gönderdiğimiz yanlış mesajlar olduğundan hareketle, öncelikle iç dünyamızı düzenlemek ve buna bağlı olarak dış dünyamızı değiştirmeyi h